Careers

รับสมัครงานด่วน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ความชำนาญและเทคโนโลยีทันสมัยในด้านวิศวกรรมโยธา มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้
(ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2562)
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายสมัครงานได้ที่
แผนกบุคคล บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 02-338-8009 คุณอรรถพล ,02-338-8012 คุณสิรินทิพย์
e-mail : jobs@cn-thai.co.th
Download Application Form

สถาปนิก, สถาปนิก(อาวุโส)

  • ชาย/หญิง อายุ 35 – 45 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี/สามัญสถาปนิก
  • ประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมงานสถาปัตย์ อย่างน้อย 10-15 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Shop Drawing และรายละเอียดงานโครงสร้าง/สถาปัตย์
  • มีความรู้กฏหมายการควบคุมงานอาคาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-OFFICE AUTO CAD ,SKETCH UP ได้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประจำสำนักงานใหญ่บางนา)

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,บริหารงานก่อสร้าง,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความเข้าใจหลักการจัดซื้อ มีทักษะการประสานงานและการต่อรอง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเขียนแบบ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

  • เพศชาย / หญิง อายุ 27-40 ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านเขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์ 4 ปีขึ้นไป
  • **ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. และ ต่างจังหวัดได้
  • **สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จป.ระดับวิชาชีพ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ Safety 5 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
  • **สามารถทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล (ประจำสำนักงานใหญ่/ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

  • เพศชาย อายุระหว่าง 30-45 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานระบบภายในตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ **ภาคี/สามัญ
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. หรือ ต่างจังหวัดได้
  • สามารถเขียนแบบหรือถอดแบบประเมินราคาได้

วิศวกรโยธา/วิศวกรสำนักงาน กว.ภาคี (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. และ ต่างจังหวัดได้
  • **มีใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร **

เจ้าหน้าที่ถอดปริมาณงาน

  • จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส สาขาก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์
  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์,การใช้โปรแกรม, Microsoft Office
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่แต่หากมีประสบการณ์ด้านการถอดปริมาณงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถทำงานประจำที่กทม.หรือต่างจังหวัดได้

QC Engineer

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมสาขา โยธา
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
  • ผ่านการอบรมด้านระบบคุณภาพ ISO 9001และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
  • มีทักษะด้านการตรวจประเมินและจัดทำรายงาน
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

วิศวกรแผนงาน Planning Eng. (ประจำสำนักงานใหญ่)

  • เพศชาย / หญิง อายุ 27-40 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวางแผน หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ,สามารถใช้โปรแกรม MS-Project , Primavera project
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัทมีสวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ และผลประโยชน์ที่ดี พร้อมส่งเสริมโอกาสความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

Ver peliculas online